Untitled Page
ERZİNCAN VE İLÇELERİ KÜLTÜREL TANITIM SİTESİ ...........HOŞGELDİNİZ.

   
  Erzincan Kültür Web Tanıtım Sitesi
  Hacı Maksut Efendi Haz.
 

ein Bild
HACI MAKSUT EFENDİ

Gavsul vasilin, Kut bül Arifin Ağlar Baba Bayburdi` nin halifesi olan H. Maksut efendi(1907)yılında Bayburt`un Hardişi köyünde dünyaya geldi. Daha genç yaşta Gavsul vasilin Ağlar Baba Bayburdi Hazretlerine intisap ederek, Nakşı bendi üveysi koluna hizmete başlamıştır. Şeyhine bağlılığıyla tanınan H.Maksut efendi, Ağlar Baba Bayburdinin yanında tam bir tekke terbiyesiyle yetişmiştir. Şeyhinin sohbetleriyle kemal bularak, daha genç yaşındayken tam bir tariki olgunluğa erişmiştir. H. Maksut efendi Şeyhinden aldığı feyiz ve himmet sayesinde manevi ilimler deryasına dalarak, aşk ve muhabbetle ebyatlar okumuştur. (1958) Yılında Ağlar Baba Bayburdi Hz. retleri ebediyete irtihalinden sonra, bu hizmeti H.Maksut efendi deruhte ederek; binlerce kişinin irşadına vesile olur. Kabirleri Samsun`da olup; kendilerine Yüce Mevla`dan Rahmet niyaz edip, şefaatlerini istiyoruz.

BEYİT
 Haktan emrolundu ebter sırrın geç.
Sureyi esrada emroldu miraç.
Cebrail vasıta getirdi bir taç.
Kondurdu başına tacı kavisin.

Mikail üztüne sardu emame.
Cebrail yapıştı bırak zimame.
Embiya ervahı durmuş kıyame.
Kondurmuş başına tacı kavisin.

Ebubekir Ömer çok sırlar açtı.
Osman ile Ali sıradan geçti.
Hüseyin zebh oldu Hasan da içti.
Bir zaman da boş kaldı tacı kavisin.

Bu firak yandırdı cismiyle azam.
Takatim yetişmez okuyup yazam.
Hamd olsun yetişti imamı azam.
Kondurdu başına tacı kavisin.

Medine elinden ol Selim gelmiş.
Aslı Muhammedin sülbünden imiş.
Ahmedi muhtarın varisi olmuş.
kondurmuş başına tacı kavisin.

Selimde gidince bozuldu gülşen.
Cem olmuş ol yere bayi dervişan.
Allahın lütfüyle ol nebi zişan.
Giydirmiş başına tacı kavisin.

Hızır mollamızda vermiş işaret.
Hamd olsun mollamız etmiş beşaret.
İrşadi ismiyle olup dur şöhret.
Kondurmuş başına tacı kavisin.

Çekmez bu ahımı zemini dağlar.
Gazelini döker bahçeler bağlar.
Kondurmuş başına olşeyhim Ağlar
Ol zaman görmüşem tacı kavisin.

Taç ile efendim bir zaman geçti.
Ömür sermayesin sona erişti.
Ol zaman taç sahibini değişti.
Gayet firakında tacı kavisin.

Kutup gavsi gezer eli etraf.
Onların seyrinde bütün çartaraf.
Maksut bir Gedadır değildir sarraf.
Nebilsin bahsede tacı kavisin
BEYİT-İ MAKSUDİ -2-

Bir zamanlar süründük sübyanlıkta
Bir zaman hikmettik kahramanlıkta
Şimdi karar kıldık devrişanlıkta
Yorgun dere gibi çöküp kalmışam

Bozuldu cesedim kalmadı takat
Eşidip bilmeğe ederdim dikkat
Her mecliste var iken sıdkı sadakat
Ulu meclislerde şaşıp kalmışım

Üç pir ile mehrap kürbün görerdik
Mürşid aleminde bir hale ererdik
Vasıtamız mürşid çember delerdik
Aletsiz hünersiz medder kamışam

Mürşid alemine kurban olurdum
El göğüs huzurda kıyam durudum
Seher yellerinden haber alurdum
Vahdet köşesinde kapanup kalmışam

Var idi gönlümde sıdkı sadakat
Hal hatır sormaya eylerdim dikkat
İbadet yapmaya kalmadı dikkat
Elleri boş yüzü kara kalmışam

Gahi girerdik mektep irfana
Gahi karışırdık cümle irfana
Gahi girerdik gizli meydana

Şükrolsun pirlerim sağı solumda
Maksut kalmış daima huzur elinde
Çok savaşlar verdi Allah yolunda
Ayrıl ağyar özyar ile kalmışamBEYT-İ MAKSUD-İ -3-

Ruhani gafletten gördüm bir cemal
Hayrandır ridalar bakıyor hocam
Cezbetti gönlümüz vermiyor mecal
Kaynadı dideler akıyor hocam

Muhammet sedası geldi kulağa
Hamdülillah geldik şirin otağa
Baksana dediler kudret yaprağa
Elif, lam, mim ile okuyor hocam

Göründü gözüme bir azim meclis
Her birinde vardır acayip teftiş
Cümlesi mektebi irfana varmış
Her biri bir hala bakıyor hocam

Cem olmuş ol yere üçler yediler
Cümlesi arifle kırklar erenler
Lütfi kerem ile davet edenler
Her biri bir hala bakıyor hocam

Sağ başta oturan sedagat almış
Süre yi esrada dersini almış
Ta ezelden ruhu seyrana varmış
Ol kevnü mekana bakıyor hocam

Bir sultan görmüşem kıyama durmuş
Nice gizli sırlar haline ermiş
Şahi Muhammetin varisi olmuş
Birazım Cemal a bakıyor hocam

Allah tan hidayet hızırın işi
Dediler bizlere budur teftişi
Maksut der canımda aşkın ataşı
Vücut iklimini yakıyor hocam

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=